top of page

"Samen ondernemen van educatieve activiteiten, sportieve events en feesten"

Studievereniging Corpus

Wie zijn wij?

De studievereniging bestaat uit een bestuur van 3 personen, Daarnaast hebben we nog 3 commissies die  elk voor hun eigen activiteiten verantwoordelijk zijn.

Wat doen wij?

Wij organiseren educatieve activiteiten zoals gastcolleges en tape-cursussen, daarnaast organiseren we sportieve evenementen zoals een voetbaltoernooi- , de batavierenrace en een wintersport. En verder organiseren wij alle feesten, borrels en onze grootse activiteit het Gala!

Wat is een studievereniging?

Een studievereniging is de Nederlandse benaming voor een vereniging van studenten die dezelfde studie of afstudeerrichting volgen, of (soms) van studenten die aan dezelfde faculteit studeren.Doel: een studievereniging verleent aan studenten diensten die betrekking hebben op de studie of richting, en op oriëntatie op de arbeidsmarkt. De taken van een studievereniging zijn ruwweg in drie groepen te verdelen:

- Onderwijstaken: de studievereniging levert studieboeken en oefententamens, bemiddelt bij stages en probeert door overleg met docenten en decanen om het onderwijs zo goed mogelijk op de studenten te laten aansluiten. 

- Kennis vergroten: om de kennis van de studenten te vergroten in het vakgebied van de opleiding, worden er van tijd tot tijd lezingencongressen, trainingen en excursies georganiseerd. Daarnaast bieden deze activiteiten de studenten ook de mogelijkheid om zich beter te oriënteren op hun toekomst, en kunnen ze tonen hoe de theorie in de praktijk gebruikt wordt. Ook kunnen dit soort activiteiten ervoor zorgen dat de leden contact kunnen leggen met bedrijven en vice versa. 

- Gezelligheidstaken: om de medestudenten beter te leren kennen, worden er doorgaans periodieke borrels, feesten, sportdagen, weekends en dergelijke evenementen georganiseerd. Al naargelang de sfeer, de tradities en de omvang van de vereniging kunnen deze activiteiten heel studentikoos zijn, of juist niet.

Bron: wikipedia. En nee, die mag je dus niet gebruiken op school. Maar dit geeft voor nu wel een beetje richting aan wat we doen.

bottom of page