top of page

Bestuursleden gezocht!

Een studievereniging heeft studenten nodig, die het leuk vinden om zich actief in te zetten. Dat geldt ook voor Corpus! Vind je het leuk om (samen met anderen) events te organiseren, zoals intro, gala, lezingen, wintersport en sportdagen? Of wil je je tanden zetten in taken zoals financiën, ledenwerving en administratie, website, pr of social media? Dan ben je van harte welkom!  

Kans

Natuurlijk doe je het niet alleen; samen met medestudenten vorm je het bestuur van de studievereniging. Jullie worden begeleid door het team Studentparticipatie van Fontys. Dit team organiseert ook themabijeenkomsten en het populaire BAS-Diner. Een jaar verenigingsbestuur is een geweldige leerervaring die prachtig staat op je cv! Bovendien kun je deze activiteiten inzetten voor het behalen van je leeruitkomsten.

Samen

Je kunt in aanmerking komen voor een bestuursbeurs. Per studievereniging verdelen we jaarlijks € 8.000,- onder de bestuursleden tot een maximum van € 2.000 per bestuurslid. Voorwaarden zijn dat je inschreven staat als student bij Fontys, je inschreven bent bij de Kamer van Koophandel (vanaf 15 oktober), dat je samen een jaarplan schrijft (met de verwachte activiteiten) en aan het eind van het jaar rapporteert wat je (samen) hebt gerealiseerd. Op basis van de realisatie vindt de uitbetaling plaats in juli aan het einde van het studie jaar.

 

Als je een bestuursbeurs krijgt doe je afstand van evt. aanspraken op afstudeersteun en je mag geen andere vergoedingen ontvangen voor bestuursfuncties elders bij Fontys.

Vergoeding

We zoeken regelmatig bestuursleden én commissieleden (voor afzonderlijke activiteiten). Doe mee en zet je in voor Corpus! Samen maken we er iets moois van. Stuur ons een e-mail en we spreken elkaar: svcorpus@fontys.nl

Interesse?

bottom of page